Nu är de fyra flickorna är nu sju veckor gamla. Det är fullt av bus och lek. De leker nu även med Mirabel, Bruno och Isabella.